hu

Oktatóink

OBIC Interkulturális tréning tanárok

Az OBIC oktatási tevékenységéhez évek óta hozzájárul az interkulturális menedzsment tréning négy kiváló oktatója. A képzés az ő szakértelmükön és több évtizedes tapasztalatukon alapul, melyet lelkiismeretesen adnak tovább a tréning résztvevőinek, szélesítve a kelet-ázsiai régiót behatóbban ismerő szakemberek sorát.MOHR RICHÁRD
Interkulturális tréning Kína szakértője

A Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetének igazgatója vagyok, a BGE óraadója, és az OBIC Irányítóbizottságának Kína-szakértője. Középiskolásként hobbiból kezdtem a kínai nyelvtanulást, majd kínai nyelvvizsgát tettem és egy-egy évet töltöttem Pekingben és Tajpejben ösztöndíjjal. Az ELTE BTK-n kínai szakos orientalista bölcsészdiplomát, valamint az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Központnál magyar-kínai szaktolmács képesítést szereztem. A kétezres években a magyar-kínai államközi kapcsolatokban a felsővezetői találkozók hivatalos tolmácsa voltam, valamint tíz évig vezetettem Pekingben egy tanácsadó céget, számos vállalatot - köztük a MALÉV-ot is - képviselve. Amellett, hogy Pekingben az EU Kínai Kereskedelmi Kamara vezetőségi tagja voltam és a 2010-es sanghaji világkiállításon a magyar pavilon főbiztos-helyettese, multinacionális cégek menedzsereinek tartottam interkulturális tréningeket kínai nyelven. 2014 óta Szegeden élek, igazgatói és oktatói munkám mellett továbbra is interkulturális vállalati tréningeket tartok, valamint az elkészült kínai-magyar és a készülő magyar-kínai középszótár lektorálásán, szerkesztésén dolgozom.


OSVÁTH GÁBOR
Interkulturális tréning Korea szakértője, kurzusfelelőse

A BGE KKK nyugdíjas docense vagyok. Hogy miért kezdtem Koreával foglalkozni? 10-12 éves lehettem, amikor kezembe került egy képregény a legnagyobb koreai hadvezérről, Li Szunsin admirálisról, aki a 16. század végén legyőzte a Koreát megtámadó japán flottát. Ez a győzelem megmozgatta gyermeki fantáziámat. A magyar-orosz szak elvégzése után 2 évig a phenjani (Észak-Korea) egyetemen tanultam, majd 2x3 hónapig két szöuli egyetemen, majd később visszatértem ide néhány hónapos nyelvi továbbképzések kapcsán is (Seoul National University és Seoul City University). Hazatérésem után felsőfokú koreai nyelvvizsgát tettem, és külföldi diákok magyartanáraként észak- és dél-koreai diákokat is oktatottam a Nemzetközi Előkészítő Intézetben. 1989 őszétől kezdtem koreai nyelvet oktatni a Külkereskedelmi Főiskolán, ahol a Keleti Nyelvek Tanszékének vezetését is elláttam. A BGE mellett az ELTE-n is tanítottam koreai nyelvet és irodalmat. Fő kutatási területem a koreai nyelv és kommunikáció, modern koreai irodalom. A nevemhez fűződik az első koreai nyelvkönyv magyar nyelvtanulók számára, és az első magyar nyelvű koreai irodalomtörténet.


DR. SATO NORIKO
Interkulturális tréning Japán szakértője

Japánban végeztem mesterkurzust nemzetközi kapcsolatok szakon, majd az ottani doktori program keretén belül magyar állami ösztöndíjjal folytattam tanulmányaimat, később pedig az ELTE Fordítástudományi Doktori Programon szereztem a PhD fokozatot. Az 1980-as évek közepe óta foglalkozom japán nyelvoktatással, tolmácsolással és szakfordítással. 2005 után kezdtem tartani interkulturális tréninget különböző magyarországi cégeknél. A DEKIRU 1 és 2 egyik szerzője és a 2015-ben megjelent Japán-magyar nagyszótár nyelvi lektora vagyok. Jelenleg a BGE docense vagyok.


DR. SZÉKÁCS ANNA
Interkulturális tréning Japán szakértője

Japán meghatározó élménye életemnek, mivel ott jártam általános iskolába. Egyetemista korom óta tanítom a japán nyelvet, ebből 34 éven át a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán (volt Külkereskedelmi Főiskolán), ahol szakterületem a japán üzleti nyelv és kommunikáció, a japán vállalati menedzsment, a távol-keleti üzleti etikett, protokoll és a tárgyalástechnika. A japanológia témakörében TDK, szakdolgozati és PhD témavezetői, bírálói feladatot látok el, gyakorló tolmács és idegenvezető vagyok, japán témájú alkalmazott nyelvészeti tanulmányokat publikálok, köteteket, kiadványokat szerkesztek. Egyik szerzője vagyok a szép könyvek-díjas DEKIRU tankönyveknek, címszóírója a Japán-magyar nagyszótárnak.