Oktatóink
OBIC Nyelvtanárok

Az OBIC rendkívül büszke nyelvtanáraira, akik az OBIC csapat részét képezik. Elkötelezetten tanítják a keleti nyelveket, miközben az adott nemzetek, kultúrák sajátosságait is átadják, mindemellett pedig változatos módon járulnak hozzá ahhoz, hogy a hallgatók nyelvvizsgát tehessenek, valamint, hogy összetartó csoportokká kovácsolódjanak a nyelvtanulás félévei alatt. 
Jelenleg 11 nyelvoktató kolléga tanít a kurzusainkon.


BAGI KINGA
nyelv: kínai

A Dalian University of Foreign Languages kínai mint idegennyelv tanári mesterképzésén végeztem, 2014 óta foglalkozom kínai nyelvoktatással. Célom, hogy a köztudatban elterjedt "ez nekem kínai" kifejezéshez a hallgatókkal együtt fokozatosan hozzárendeljünk egy új jelentéstartalmat is, méghozzá "ez pont annyira érdekes, mint a kínai", vagy "ez pont olyan izgalmas kihívás, mint a kínai".  


BAGI JUDIT

nyelv: kínai

Végzettségemet illetően sinológus vagyok. Elsősorban a kínai társadalmi folyamatok alakulása érdekel. Filológiai és kulturális antropológiai módszerekkel elemzem a kutatási témáimat. Figyelmem középpontjában az Északnyugat kínai dunhuangi barlangszentélyek és a Délnyugat kínai Yunnan tartomány őskultusszal kapcsolatos rítusai állnak. Munkáim során, a kínai nyelv a legalapvetőbb eszköz. Gyakorolni, fejleszteni és tanítani is szeretem a modern kínai nyelvet. 


DUS POLETT
nyelv: indonéz

1998-ban az Indonéz állam Darmasiswa ösztöndíjával kerültem Indonéziába, a Közép-Jávai Surakartai Művészeti Akadémiára. Végzettségemet tekintve színháztörténész vagyok, színházi érdeklő-désem középpontjában már akkor is a jávai árnyjáték, a wayang kulit állt. 1998-ban még zakatolt az analóg világ mobiltelefonok, közösségi média nélkül. Rengeteg időnk jutott a lényeges dolgokra: tanulásra, elmélyülésre, átrendeződésre, a trópusi nappalok és éjszakák hangjaira és csöndjére. Tanáraim és barátaim nagy része nem beszélt angolul, el kellett kezdeni indonézül tanulni. Ott helyben, tőlük, általuk.


GÁSPÁR ANNAMÁRIA
nyelv: japán

2010-ben diplomáztam az ELTE BTK japán szakán, ugyanitt szereztem a tanári képesítést. A japán szak mellett művészettörténetet is hallgattam, később ugyanitt doktori hallgatóként japán művészettörténeti kutatásokat kezdtem. Képzőművészeti tevékenységemben is fontos a japán kultúra. 2008-tól tanítok japán nyelvet különböző oktatási intézményekben, 2017-től a OBIC-nál is, ahol a kommunikáció-központú óráimon minden készség fejlesztésére igyekszem figyelmet fordítani. 2010-től négyszer volt alkalmam Japánban képezni magam, többek között a Japán- Magyar Együttműködési Fórum tanári ösztöndíjaival és a Japán Alapítvány kutatói ösztöndíjával. A Nemzetközi Japán Nyelvvizsga 1 szintű (N1) nyelvvizsgájával rendelkezem. Tagja vagyok a Magyarországi Japánnyelv-Oktatók Társaságának (MJOT).


NÉMETH NIKOLETTA
nyelv: japán, koreai

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem Japanológia és Koreanisztika szakos bölcsészként. A nyelvek tanításán kívül az irodalmat, műfordítást és a távol-keleti hagyományos orvoslást érzem sajátoménak. Idáig három koreai kortárs regényt olvashatnak az én fordításomban: (Növényevő - 채식주의자, Született 1982-ben - 82년생, Vonat Puszánba - 부산행).


NGUYEN THI THANH GIANG
nyelv: koreai, vietnámi

2018-ban végeztem az ELTE-n keleti nyelvek és kultúrák koreai szakirányon, majd 2020-ban koreanisztika szakon szereztem MA diplomát. Szeretek utazni, és az ázsiai kultúra különlegessége miatt igyekszem a nyelvórákba ezeket a kulturális érdekességeket is belevegyíteni. Több mint 5 éve tanítok nyelveket köztük angolt, magyart, koreait és vietnámit.


DR. SATO NORIKO
nyelv: japán

Japánban végeztem mesterkurzust nemzetközi kapcsolatok szakon, majd az ottani doktori program keretén belül magyar állami ösztöndíjjal folytattam tanulmányaim Magyarországon. A PhD fokozatot az ELTE Fordítástudományi Doktori Programon szereztem meg. Az 1980-as évek közepe óta foglalkozom japán nyelvoktatással, tolmácsolással és szakfordítással. 2005 után kezdtem tartani interkulturális tréninget különböző magyarországi cégeknél. A DEKIRU 1 és 2 egyik szerzője és a 2015-ben megjelent Japán-magyar nagyszótár nyelvi lektora vagyok. Jelenleg a BGE docense vagyok, anyanyelvi oktató.


DR. SZÉKÁCS ANNA
nyelv: japán

Japán meghatározó élménye életemnek, mivel ott jártam általános iskolába. Egyetemista korom óta tanítom a japán nyelvet, ebből 34 éven át a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán (volt Külkereskedelmi Főiskolán), ahol szakterületem a japán üzleti nyelv és kommunikáció, a japán vállalati menedzsment, a távol-keleti üzleti etikett, protokoll és a tárgyalástechnika. A japanológia témakörében TDK, szakdolgozati és PhD témavezetői, bírálói feladatot látok el, gyakorló tolmács és idegenvezető vagyok, japán témájú alkalmazott nyelvészeti tanulmányokat publikálok, köteteket, kiadványokat szerkesztek. Egyik szerzője vagyok a szép könyvek-díjas DEKIRU tankönyveknek, címszóírója a Japán-magyar nagyszótárnak.


WANG AIJUN (IBOLYA)
nyelv: kínai

A Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetének (SZTE CI) anyanyelvű vezető oktatója vagyok. Gazdag tapasztalattal rendelkezem a kínai nyelv idegen nyelven való oktatásában (TCSOL). Négy évig tanítottam az Egyesült Királyságban, és egyik tanítványom elnyerte a "Chinese Bridge" díjat a világszintű kínai jártasságversenyén. Úgy gondolom, hogy segíteni tudok a hallgatóinknak a kínai nyelv elsajátításában, mindamellett, hogy jellegzetes bepillantást nyújtok a szép és igazi Kínába.