Jelentkezés

Hallgatói mobilitási pályázat  

Sajnáljuk, jelenleg nincs jelentkezési időszak.

------------

A kelet-ázsiai országokba irányuló mobilitás a BGE adott felsőoktatási intézményekkel kötött kétoldalú megállapodásain alapul. E megállapodások a legtöbb esetben lehetővé teszik a tandíjmentes külföldi részképzést. Azonban akár tandíjmentes, akár tandíjköteles partneregyetemet választanak egy elkövetkező félévük helyszínéül, pályázhatnak az OBIC hallgatói mobilitási ösztöndíjára. 

A fájlok feltöltésénél a következőkre figyeljenek:
- Szakmai önéletrajz: angol nyelvű, fényképes;
- Leckekönyv: angolul, a Hallgatói Szolgáltatási Osztály által hitelesítve;
- Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok): egy PDF fájlba szkennelve kell feltölteni az összes, jelentkezés során megjelölt nyelvtudást igazoló bizonyítványt;
- Motivációs levél: egy oldalnál nem hosszabb, gépelt fogalmazás angolul, amelyben részletezi a kért támogatás célját, illetve ennek illeszkedését a továbbtanulási terveibe;
- Fogadó nyilatkozat: a célország akkreditált felsőoktatási intézményéből, amely tartalmazza a szemeszter kezdési és befejezési időpontját (Certificate/Letter of Admission);
- Tervezett tanulmányok részletei: a célország akkreditált felsőoktatási intézményében teljesíteni kívánt tárgyak listája és a befogadás módja;
Nyilatkozat: arról, hogy más forrásból származó összeget (ösztöndíjat) nem vesz igénybe a pályázó, vagy igénybevétel esetén annak forrásáról és összegéről.

A BGE kelet-ázsiai partneregyetemeit az alábbi dokumentumban találják.
A BGE tandíjmentes hallgatócserére vonatkozó partnerkapcsolatainak listáját a következő fájl tartalmazza:

Figyelem!

A koronavírus-járvány következtében a 2020/21-es tavaszi félévre az alábbi egyetemek egyáltalán nem fogadnak külföldi hallgatókat:

  • Josai International University, Japán

  • Josai University, Japán

  • Kanda University of International Studies, Japán

A többi partnerintézmény tervezetten készül cserehallgatók fogadására a tavaszi félévben, mindazonáltal kérjük, hogy vegyék figyelembe a jelenlegi világjárvány okozta kiszámíthatatlanságot, ugyanis még nem mindegyik ország lazította beutazási korlátozásait, illetve ahol történt enyhítés, ott a helyzet tavaszig még változhat. Minden esetben tájékozódjanak az adott ország szabályozásairól és azok változásairól!