Jelentkezés

Hallgatói mobilitási pályázat a 2020/21-es tanév őszi félévére

Sajnáljuk, a 2020/2021-es őszi félévre előreláthatólag nem hirdetjük meg hallgatói mobilitási ösztöndíjpályázatunkat a járványhelyzetre való tekintettel .

------------

A fájlok feltöltésénél a következőkre figyeljenek:
- Szakmai önéletrajz: angol nyelvű, fényképes;
- Leckekönyv: angolul, a Hallgatói Szolgáltatási Osztály által hitelesítve;
- Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok): egy PDF fájlba szkennelve kell feltölteni az összes, jelentkezés során megjelölt nyelvtudást igazoló bizonyítványt;
- Motivációs levél: egy oldalnál nem hosszabb, gépelt fogalmazás angolul, amelyben részletezi a kért támogatás célját, illetve ennek illeszkedését a továbbtanulási terveibe;
- Fogadó nyilatkozat: a célország akkreditált felsőoktatási intézményéből, amely tartalmazza a szemeszter kezdési és befejezési időpontját;
- Tervezett tanulmányok részletei: a célország akkreditált felsőoktatási intézményében teljesíteni kívánt tárgyak listája és a befogadás módja;
Nyilatkozat: arról, hogy más forrásból származó összeget nem vesz igénybe a pályázó, vagy igénybevétel esetén annak forrásáról és összegéről.

A BGE kelet-ázsiai partneregyetemeit az alábbi dokumentumban találják.
A BGE tandíjmentes hallgatócserére vonatkozó partnerkapcsolatainak listáját a következő fájl tartalmazza: